เธ�เธธเธฉเธฃเธฒ  เธชเน�เธ�เธ—เธฒเธ�เธดเธ�เธ—เธฃเน� (เธ�เน�เธญเธ�เธ�เธ�) เน€เธ”เธดเธ�เธ—
เธฒเธ�เน�เธ�เธฃเธฑเธ�เธญเธฒเธฃเธดเน�เธ�เธ�เน�เธฒ เธ�เธฃเธฐเน€เธ—เธจเธชเธซเธฃเธฑเธ�เธญเน
€เธกเธฃเธดเธ�เธฒ เน�เธ�เธ�เธฒเธ�เธฐเธ‘เธนเธ•เธงเธฑเธ’เธ�เธ�เธฃเธฃเธก เน€เธกเธทเน�เธญเธงเธฑเธ�เธ—เธตเน� 01
เธ�.เธ�. 2553
Busara Songtanin (SARA) go to Gilbert city, Arizona State, USA. as a culture exchange student,On Aug. 01, 2010.