VIEW>ENCODING>THAI(WINDOWS)
VIEW>ENCODING>THAI(WINDOWS)

บริษัท ไทยอาซาโก้ จำกัด ได้จัดทำแพทุ่นเพชรน้ำหนึ่ง ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์น้ำท่วม
แพทุ่นเพชรน้ำหนึ่ง มีขนาด 120*180*20 ซม. รับน้ำหนักสัมภาระได้ 350กก. ใช้บรรทุกคนได้ 6 คน ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ชุมชนน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี
เครื่องยนต์อาซาโก้ ขนาด16-18 แรงม้า ประกอบบนแท่นเทเล่อร์ สามารถลากจูงไปสูบน้ำในบริเวณที่ไม่มีไฟฟ้าได้สบาย ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์หมู่บ้านจัดสรรน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี
หวังว่าโครงการช่วยเหลือน้ำท่วมผู้ประสบอุทกภัย จะได้ช่วยซับน้ำตาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชน/หมู่บ้านทุกระดับ เมื่อแดดออกก็จะได้ชูหน้าชูตาขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
VIEW>ENCODING>THAI(WINDOWS)
VIEW>ENCODING>THAI(WINDOWS)

บริษัท ไทยอาซาโก้ จำกัด
ได้ให้การสนับสนุนโครงการช่วยเหลือน้ำท่วมและผู้ประสบอุทกภัยของชมรมเพชรน้ำหนึ่ง
ชุดสูบน้ำฉุกเฉินขนาด 6 นิ้ว ให้น้ำ350คิว/ชม ชุดสูบน้ำฉุกเฉินขนาด 8 นิ้ว สูบน้ำได้มากกว่า 2 เท่า ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นิคมอุตสาหกรรม.และ โรงงานน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี


ครื่องซีลถุงพลาสติกไทยอาซาโก้
ใส่ข้าวปลาอาหารแทนหนังยางรัดปากถุง รวดเร็ว
ถูกหลักอนามัย

02-2946329, 02-2946330, 02-2946331
หวังว่าโครงการช่วยเหลือน้ำท่วมผู้ประสบอุทกภัย จะได้ช่วยซับน้ำตาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชน/หมู่บ้านทุกระดับ

เมื่อแดดออกก็จะได้ชูหน้าชูตาขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
โฟมแผ่นใหญ่ยกรถ เพชรน้ำหนึ่ง ใส่ใต้ท้องรถเบ๊นซ์ โดยใช้แม่แรงยกรถขึ้น หรือวางกระสอบทรายแล้วขับรถขึ้นไปให้สูงแล้วสอดโฟมเข้าไป รถคันหนึ่งใช้ 3 แผ่น
อาซาโก้ช่วยเหลือน้ำท่วม

ครื่องคัดร่อนหินในข้าว

RICE  DE-STONER

คลิกที่ชื่อสินค้าเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม/ CLICK AT EACH PRODUCT NAME

การดูแลสุขภาพแบบจีน

การฝังเข็ม

CHINESE HEALTH CARE