VIEW>ENCODING>THAI(WINDOWS)
VIEW>ENCODING>THAI(WINDOWS)
ชุดสูบน้ำฉุกเฉินขนาด 6 นิ้ว ให้น้ำ350คิว/ชม ชุดสูบน้ำฉุกเฉินขนาด 8 นิ้ว สูบน้ำได้มากกว่า 2 เท่า ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นิคมอุตสาหกรรม.และ โรงงานน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี
เครื่องยนต์อาซาโก้ ขนาด16-18 แรงม้า ประกอบบนแท่นเทเล่อร์ สามารถลากจูงไปสูบน้ำในบริเวณที่ไม่มีไฟฟ้าได้สบาย ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์หมู่บ้านจัดสรรน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี
VIEW>ENCODING>THAI(WINDOWS)
VIEW>ENCODING>THAI(WINDOWS)
บริษัท ไทยอาซาโก้ จำกัด
ได้ให้การสนับสนุนโครงการช่วยเหลือน้ำท่วมและผู้ประสบอุทกภัยของชมรมเพชรน้ำหนึ่ง
ที่ได้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์น้ำท่วม

หวังว่าโครงการช่วยเหลือน้ำท่วมผู้ประสบอุทกภัย จะได้ช่วยซับน้ำตาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชน/หมู่บ้านทุกระดับ
เมื่อแดดออกก็จะได้ชูหน้าชูตาขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง
สภาพน้ำท่วมใหญ่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ครื่องคัดร่อนหินในข้าว

RICE  DE-STONER

คลิกที่ชื่อสินค้าเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม/ CLICK AT EACH PRODUCT NAME

การดูแลสุขภาพแบบจีน

การฝังเข็ม

CHINESE HEALTH CARE