เน€เธ�เธฃเธทเน�เธญเธ�เธกเธทเธญเน
€เธ�เธฃเธทเน�เธญเธ�เธ�เธฑเธ�เธฃเธ�เธฅเธ�เธฒเธฃเน€เธ�เธฉเธ•เธฃ
เน€เธ�เธฃเธทเน�เธญเธ�เน�เธ�เธฃเธฃเธนเธ�เธ�เธฅเธดเธ•เธ�เธฅเธ�เธฒเธฃเน
€เธ�เธฉเธ•เธฃ
เน€เธ�เธฃเธทเน�เธญเธ�เธญเธฑเธ”เน€เธกเน�เธ”
เธญเธฒเธซเธฒเธฃเธชเธฑเธ•เธงเน� เน�เธ�เธ�เน€เธกเน�เธ”
เน�เธ�เน�เธ� เน�เธฅเธฐเน�เธซเน�เธ�
เธชเน�เธ�เธญเธญเธ�เน�เธ�เธ�เธฃเธฐเน€เธ—
เธจเธ�เธฒเธ�เธฑเธงเธ�เธดเธงเธ�เธดเธ�เธต