เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดี่ยว ขนาด 16-18 แรงม้า ประหยัดน้ำมัน 1 ลิตร/ชม

ใช้ไดสตาร์ท+แบตเตอร์รีสตาร์ท เบาแรง และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

ปั้มแรงดันสูง2.5นิ้ว ให้น้ำ24คิว/ชม

ปั้มแรงดันสูง 3 นิ้ว ให้น้ำ 48คิว/ชม

ปั้มแรงดันสูง 4 นิ้ว ให้น้ำ 1
00คิว/ชม

หัวฉีดสปริงเกิลขนาด 1.5นิ้ว ให้น้ำ8คิว/ชม

หัวฉีดสปริงเกิลขนาด 2.5นิ้ว ให้น้ำ24คิว/ชม

ทางร้านยังมีท่อดูดน้ำ ท่อส่งน้ำ หัวกระโหลกปิดน้ำ หัวต่อเร็วไว้บริการ

หัวฉีดขนาด1.5 และ 2.5 นิ้ว

พร้อมปั้มแรงดันสูงอาซาโก้
VIEW>ENCODING>THAI(WINDOWS)
VIEW>ENCODING>THAI(WINDOWS)

เครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร  เครื่องแปรรูปผลิตผลการเกษตร    เครื่องผลิตอาหารและยา    เครื่องบรรจุภัณฑ์

ปั้มแรงดันสูงของอาซาโก้ เป็นหัวใจสำคัญของการสูบฉีดน้ำได้สูงและไกล อาซาโก้มีปั้มแรงดันสูงขนาด 2.5นิ้ว 3นิ้วและ 4นิ้วไว้บริการพร้อมเครื่องยนต์ขนาด16-18แรงม้า
ครื่องคัดหิน
SEED DE-STONER