ครื่องคัดแยกหิน
DE-STONER
ครื่องคัดแยกหิน
DE - STONER
VIEW>ENCODING>THAI(WINDOWS)
VIEW>ENCODING>THAI(WINDOWS)

เครื่องคัดแยกหินในข้าวสาร ข้าวเปลือก แบบลมเป่า อาซาโก้ รุ่นประหยัดยอดนิยม
ครื่องคัดหิน
SEED DE-STONER

เครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร

เครื่องแปรรูปผลิตผลการเกษตร

เครื่องบรรจุภัณฑ์

เครื่องผลิตอาหารและยา