เครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร
เครื่องแปรรูปผลิตผลการเกษตร
เครื่องบรรจุภัณฑ์
เครื่องผลิตอาหารและยา
เครื่องปิดปากถุงพลาสติก เครื่องซีลถุงพลาสติก อาซาโก้
รุ่น 8 นิ้ว และ รุ่น 12 นิ้ว ใช้งานง่าย คงทน ประหยัดไฟ
เป็นที่นิยมของผู้ใช้งานทั่วๆไป
เครื่องปิดปากถุงพลาสติก เครื่องซีลถุงพลาสติก อาซาโก้
รุ่น 8 นิ้ว และ รุ่น 12 นิ้ว ใช้งานง่าย คงทน ประหยัดไฟ
เป็นที่นิยมของผู้ใช้งานทั่วๆไป

เครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร

เครื่องแปรรูปผลิตผลการเกษตร

เครื่องบรรจุภัณฑ์

เครื่องผลิตอาหารและยา

เครื่องแพคถุงข้าวสาร 5 กก., เครื่องแพคถุงข้าวสารสูญญากาศ, เครื่องแพคถุงข้าวกล้องงอกแบบสูญญากาศ,

ช่วยถนอมอายุการเก็บรักษาได้ยาวนานขึ้น,  ไม่เป็นมอด, ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน, กลิ่นหอมข้าวทนทานนานกว่า