จักรเย็บถุงปุ๋ยรุ่นมือถือ
ใช้เย็บกระสอบป่าน
กระสอบข้าวสาร
ใช้เย็บถุงพลาสติค
ถุงกระดาษ
จักรเย็บถุงปุ๋ย จักรเย็บกระสอบ
จักรเย็บถุงพลาสติค
รุ่นใหญ่ ใช้งานอุตสาหกรรม
VIEW>ENCODING>THAI(WINDOWS)
VIEW>ENCODING>THAI(WINDOWS)

เครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร

เครื่องแปรรูปผลิตผลการเกษตร

เครื่องบรรจุภัณฑ์

เครื่องผลิตอาหารและยา

เครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร

เครื่องแปรรูปผลิตผลการเกษตร

เครื่องบรรจุภัณฑ์

เครื่องผลิตอาหารและยา