เครื่องผลิตโอโซน อาซาโก้ เพื่อสุขภาพ

เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ในราคาประหยัด

ASAKO OZONE MACHINE FOR HEALTH CARE

ครื่องผลิตโอโซนอาซาโก้

น้ำหนักเบา 1 กก. ถือไปมาสะดวก

กินไฟน้อย 15 วัตต์ ชั่วโมงละ10 สต.

ไม่ต้องเปลี่ยนใส้กรองตลอดกาล

ให้ปริมาณโอโซนน้อย 400 มิลิกรัม


ต่อชั่วโมง เหมาะกับชีวิตและสุขภาพ

ใช้ได้ทั้งในน้ำและบนบก

ใช้ล้างผักในน้ำ ฆ่าพิษสารเคมีตกค้าง

ใช้ล้างเท้าในน้ำ ฆ่าเชื้อราฮ่องกงฟู้ต

ใช้ฟอกสีเคมีและกลิ่นเหม็นในน้ำ

ใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม

ใช้อนุบาลบ่อกุ้งและพันธุ์ปลาสัตว์น้ำ

พ่นใส่ตู้ปลา 15 นาที ปลามีชีวิตชีวา

ใช้น้ำโอโซนบ้วนปาก กำจัดกลิ่นปาก

ดื่มน้ำโอโซน ทำให้ร่างกายสดชื่น

ใช้เป่าห้องนอนเช้า-เย็นครั้งละ 0.5ชม

ช่วยให้ห้องแอร์มีอากาศบริสุทธิ์

ดับกลิ่นอับเหม็นฆ่าเชื้อในห้องแอร์

ดับกลิ่นอับเหม็นในตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า

ดับกลิ่น ฆ่าเชื้อ ในห้องโดยสาร

ป้องกันและฆ่าเชื้อหวัด 2009

ใช้ฆ่าเชื้อในสถานพยาบาล ห้องICU

คนตายไม่หายใจ

คนมีชีวิตต้องการอากาศบริสุทธิ์

คุณหมอสุรินทร์ ส่งทานินทร์ /

TCM. Doctor Surin Songtanin

เครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร

เครื่องแปรรูปผลิตผลการเกษตร

เครื่องบรรจุภัณฑ์

เครื่องผลิตอาหารและยา
VIEW>ENCODING>THAI(WINDOWS)
VIEW>ENCODING>THAI(WINDOWS)
ครื่องคัดหิน
SEED DE-STONER

เครื่องผลิตโอโซน อาซาโก้

น้ำหนักเบา 1 กก. ถือไปมาสะดวก         กินไฟน้อย 15 วัตต์ ชั่วโมงละ10 สต.        ไม่ต้องเปลี่ยนใส้กรองตลอดกาล

ให้ปริมาณโอโซนน้อย 400 มิลิกรัม             ต่อชั่วโมง เหมาะกับชีวิตและสุขภาพ                  ใช้ได้ทั้งในน้ำและบนบก

ใช้ล้างผักในน้ำ ฆ่าพิษสารเคมีตกค้าง      ใช้ล้างเท้าในน้ำ ฆ่าเชื้อราฮ่องกงฟู้ต            ใช้ฟอกสีเคมีและกลิ่นเหม็นในน้ำ

ใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำดื่ม                   ใช้อนุบาลบ่อกุ้งและพันธุ์ปลาสัตว์น้ำ         พ่นใส่ตู้ปลา 15 นาที ปลามีชีวิตชีวา

ใช้น้ำโอโซนบ้วนปาก กำจัดกลิ่นปาก      ดื่มน้ำโอโซน ทำให้ร่างกายสดชื่น             ใช้เป่าห้องนอนเช้า-เย็นครั้งละ 0.5ชม

ช่วยให้ห้องแอร์มีอากาศบริสุทธิ์            ดับกลิ่นอับเหม็นฆ่าเชื้อในห้องแอร์            ดับกลิ่นอับเหม็นในตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า

ดับกลิ่น ฆ่าเชื้อ ในห้องโดยสาร             ป้องกันและฆ่าเชื้อหวัด 2009                  ใช้ฆ่าเชื้อในสถานพยาบาล ห้องICU

ครื่องคัดร่อนหินในข้าว

RICE  DE-STONER

การดูแลสุขภาพแบบจีน

การฝังเข็ม

CHINESE HEALTH CARE

เครื่องบดน้ำเต้าหู้

SOY MILK TOFU MAKER

เครื่องบดผลิตยาสมุนไพร

HERB MEDICINE MAKER

เครื่องผลิตชาไข่มุก

น้ำส้มเกร็ดหิมะ

เครื่องผลิตโอโซน อาซาโก้ เพื่อสุขภาพ


ASAKO OZONE MACHINE FOR HEALTH CARE