ชุดสูบน้ำฉุกเฉินขนาด 6 นิ้ว ให้น้ำ350คิว/ชม ชุดสูบน้ำฉุกเฉินขนาด 8 นิ้ว สูบน้ำได้มากกว่า 2 เท่า ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นิคมอุตสาหกรรม.และ
โรงงานน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี

ชุดสูบน้ำฉุกเฉินอาซาโก้ขนาด 8 นิ้ว สูบน้ำได้มากกว่า 500คิว/ชม ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นิคมอุตสาหกรรม.และ โรงงานน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี

สภาพน้ำท่วมหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานคร
FLOOD RELIEF PUMP SIZE 8 INCHES WITH DIESEL ENGINE CAN HANDLE 500-600 cubic meter per hour ( M3/Hr). VERY PLEASURED TO
FLOOD VICTIM.

สภาพน้ำท่วมหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานคร

ชุดสูบน้ำฉุกเฉินอาซาโก้ขนาด 8 นิ้ว สูบน้ำได้มากกว่า 500คิว/ชม ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นิคมอุตสาหกรรม.และ โรงงานน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี

สภาพน้ำท่วมหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานคร
VIEW>ENCODING>THAI(WINDOWS)
VIEW>ENCODING>THAI(WINDOWS)
VIEW>ENCODING>THAI(WINDOWS)
VIEW>ENCODING>THAI(WINDOWS)
เครื่องยนต์อาซาโก้ ขนาด16-18 แรงม้า ประกอบบนแท่นเทเล่อร์
สามารถลากจูงไปสูบน้ำในบริเวณที่ไม่มีไฟฟ้าได้สบาย
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์หมู่บ้านจัดสรรน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี
ครื่องคัดหิน
SEED DE-STONER

ครื่องคัดร่อนหินในข้าว

RICE  DE-STONER

การดูแลสุขภาพแบบจีน

การฝังเข็ม

CHINESE HEALTH CARE

คลิกที่ชื่อสินค้าเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม/ CLICK AT EACH PRODUCT NAME