เธ�เธฑเธ�เธ—เธถเธ�เธ�เธฒเธฃเน€เธ”เธดเธ�เธ—เธฒเธ�เน�เธ�เน€เธกเธทเธญเธ�เธ�เธฒเธ�เธชเธน เธ�เธฃเธฐเน€เธ—เธจเธ�เธตเธ�
เธฃเธฐเธซเธงเน�เธฒเธ�เธงเธฑเธ�เธ—เธตเน� 27-28 เธกเธด.เธข.. 2553 เธ”เธดเธ�เน�เธ”เธ�เธ�เธญเธ�เธ�เธธเธ�เธ�เธงเธ�
เธชเธงเธฃเธฃเธ�เน�เธ�เธ�เธ�เธตเน�เธ�เธ�เธดเธ เธ�
Trip to ChangShu city, JiangSu Province, The People Republic of China during June 27-28, 2010  " Paradise on Earth "