เธ�เธฑเธ�เธ—เธถเธ�เธ�เธฒเธฃเน€เธ”เธดเธ�เธ—เธฒเธ�เน�เธ�เน€เธกเธทเธญเธ�เธซเธ�เธฒเธ�เธ—เธ� เธกเธ“เธ‘เธฅเน
€เธ�เธตเธขเธ�เธ�เธน เธ�เธฃเธฐเน€เธ—เธจเธ�เธตเธ� เธฃเธฐเธซเธงเน�เธฒเธ�เธงเธฑเธ�เธ—เธตเน� 25-26 เธกเธด.เธข.. 2553 เธ”
เธดเธ�เน�เธ”เธ�เธงเธดเธ�เธฒเธ�เธฒเธฃเธชเธฒเธฃเธ�เธฑเธ”เน€เธซเน�เธ”เธ�เธ�เธ�เธตเน�เธ�เธ�เธดเธ เธ�
Trip to NanTong city, JiangSu Province, The People Republic of China during June 25-26, 2010  " Land of fungus knowledge "