เธ�เธฑเธ�เธ—เธถเธ�เธ�เธฒเธฃเน€เธ�เธฃเธฐเธ�เธธเธกเธงเธดเธ�เธฒเธ�เธฒเธฃ เธ�เธฒเธฃเน�เธ�เธ—เธขเน�เน�เธ�เธ�เธ�เธตเธ�
เธ�เธฃเธฑเน�เธ�เธ—เธตเน� เน‘ เธฃเธฐเธซเธงเน�เธฒเธ�เธงเธฑเธ�เธ—เธตเน� 14-15 เธ�.เธ�. 2553 เธ�เธฑเธ”เน�เธ”
เธขเธ�เธฃเธกเธ�เธฑเธ’เธ�เธฒเธ�เธฒเธฃเน�เธ�เธ—เธขเน�เน�เธ�เธ�เน�เธ—เธขเน�เธฅเธฐเธ�เธฒเธฃเน�เธ�เธ—เธขเน�เธ—
เธฒเธ�เน€เธฅเธทเธญเธ� เธ�เธฃเธฐเธ—เธฃเธงเธ�เธชเธฒเธ�เธฒเธฃเธ“เธชเธธเธ�
The First Traditional Chinese Medicine Forum, Held by Ministry of Public Health, Thailand during July 14-15, 2010
Case study: D1
Case study: D2
Case study: D3
Case study: E4
Case study: F11