เธ�เธฑเธ�เธ—เธถเธ�เธ�เธฒเธฃเน€เธ�เธฃเธฐเธ�เธธเธกเธงเธดเธ�เธฒเธ�เธฒเธฃ เธ�เธฒเธฃเน�เธ�เธ—เธขเน�เน�เธ�เธ�เธ�เธตเธ�
เธ�เธฃเธฑเน�เธ�เธ—เธตเน� เน‘ เธฃเธฐเธซเธงเน�เธฒเธ�เธงเธฑเธ�เธ—เธตเน� 14-15 เธ�.เธ�. 2553 เธ�เธฑเธ”เน�เธ”
เธขเธ�เธฃเธกเธ�เธฑเธ’เธ�เธฒเธ�เธฒเธฃเน�เธ�เธ—เธขเน�เน�เธ�เธ�เน�เธ—เธขเน�เธฅเธฐเธ�เธฒเธฃเน�เธ�เธ—เธขเน�เธ—
เธฒเธ�เน€เธฅเธทเธญเธ� เธ�เธฃเธฐเธ—เธฃเธงเธ�เธชเธฒเธ�เธฒเธฃเธ“เธชเธธเธ�
The First Traditional Chinese Medicine Forum, Held by Ministry of Public Health, Thailand during July 14-15, 2010
Case study F18
Case study H26
เธ�เธฒเธฃเธญเธ�เธฃเธกเธงเธดเธ�เธฒเธ�เธฒเธฃ เน€เธฃเธทเน�เธญเธ�เธ�เธฒเธฃเธ�เธฑเธ�เน€เธ�เน�เธกเธฃเธญเธ�เธ”
เธงเธ�เธ•เธฒ เธ�เธณเธ�เธฑเธ”เน�เธฃเธ�เน�เธฅเธฐเน€เธชเธฃเธดเธกเธ�เธงเธฒเธกเธ�เธฒเธก เน�เธ”เธข เธฃเธจ.เธ”เธฃ. เน
€เธ�เธญเน€เธ�เธตเน�เธขเธ� เธ�เธฒเธ�เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเน�เธ�เธ—เธขเน�เธ�เธตเธ�เน
€เธซเธฅเธตเธขเธงเธซเธ�เธดเธ�
เธ�เธฑเธ”เน�เธ”เธขเธจเธนเธ�เธขเน�เธ�เธฒเธฃเน�เธ�เธ—เธขเน�เธ�เธฒเธ�เธ�เธ�เธฒเธ เธดเน€เธฉเธ�
เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเธกเธซเธดเธ”เธฅ เน€เธกเธทเน�เธญเธงเธฑเธ�เธ—เธตเน� 19-23 เธ�.เธ�. 2553