เธ�เธฑเธ�เธ—เธถเธ�เธ เธฒเธ�เธ�เธฒเธฃเน€เธ”เธดเธ�เธ—เธฒเธ�เน�เธ�เธ�เธกเธ�เธฒเธ�เน€เธญเน�เธ�เน�เธ� เน
€เธ�เธตเน�เธขเธ�เน�เธฎเน� เธ—เธตเน�เธ�เธฑเธ”เน€เธ�เน�เธ�เธ�เธฃเธฑเน�เธ�เน�เธฃเธ�เน�เธ�เธ�เธฃเธฐเน€เธ—
เธจเธ�เธตเธ� เน€เธกเธทเน�เธญเธงเธฑเธ�เธ—เธตเน� 28-29 เธกเธด.เธข. 2553
Going to Shanghai World Expo 2010, the first Expo to be held in China, during Jun. 28-29, 2010.