.. / JAN แจกผ้าห่มให้ชาวเขา และผู้ยากไร้ ที่จังหวัดเชียงราย
../ FEB
มี../ MAR  เดินทางไปทัศนศึกษาที่ป้อมพระจุล
../ OCT ชมรมแพทย์จีนเพชรน้ำหนึ่งให้การช่วยเหลือน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพฯ
../ NOV
../ DEC
View > Encoding >Thai (windows)
View > Encoding >Thai (windows)
View > Encoding >Thai (windows)
View > Encoding >Thai (windows)
16/10 ทอดกฐินสามัคคีที่วัดถ้ำเขาเต่า หัวหิน       22-23/10
กิจกรรมชมรมแพทย์จีนเพชรน้ำหนึ่ง / ACTIVITIES OF ELITE TCM NETWORK IN 2011
ชมรมแพทย์จีนเพชรน้ำหนึ่ง / ELITE TCM NETWORK

บ้านเลขที่22-24 ซอย 58 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

NO.22-24, SOI-58, SATHUPRADIT ROAD, BANGKOK10120, THAILAND.

โทร/TEL. 080-2266888, 081-3097878  แฟกซ์/FAX.02-2946332
เม.ย. / APR
พ.ค./ MAY
มิ.ย./ JUN
ก.ค./ JLY
ส.ค./ AUG
ก.ย./ SEP