ม.ค. / JAN ต้อนรับปีใหม่2557 / 2014 New Year Party
ก.พ./ FEB
มี.ค./MAR
เม.ย. / APR   ชมรมแพทย์จีนเพชรน้ำหนึ่งร่วมทำบุญบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ที่วัดวรจรรยาวาส เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2557
พ.ค./MAY
มิ.ย./ JUN คณะชมรมแพทย์จีนเพชรน้ำหนึ่งศึกษาดูงาน ยาและการแพทย์ นครคุนหมิงแฟร์ /  ELITE TCM NETWORK
VISIT KUNMING  MEDICALS FAIR
View > Encoding >Thai (windows)
View > Encoding >Thai (windows)
View > Encoding >Thai (windows)
View > Encoding >Thai (windows)
ก.ค./ JLY นิทรรศการครั้งที่49 เรื่องการแพทย์และยาทีนครคุนหมิง /49th KUNMING NEW DRUG FAIR PROFILE
ส.ค./ AUG                      72th Guangzhou PharmChina 2014 Nov.26-30         ข้อมูลงานกวางเจา 26-30 พ.ย. 2557
ก.ย./ SEP
ต.ค./ OCT
พ.ย./ NOV
ธ.ค./ DEC
ชมรมแพทย์จีนเพชรน้ำหนึ่ง / ELITE TCM NETWORK

บ้านเลขที่22-24 ซอย 58 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

NO.22-24, SOI-58, SATHUPRADIT ROAD, BANGKOK10120, THAILAND.

โทร/TEL. 080-2266888, 081-3097878  แฟกซ์/FAX.02-2946332
กิจกรรมชมรมแพทย์จีนเพชรน้ำหนึ่ง / ACTIVITIES OF ELITE TCM NETWORK IN 2014

ข้อมูลศูนย์แสดงฯและที่พักของคณะคุนหมิง2014 /EXHIBITION HALL AND ACCOMMODATION INFORMATION
ประมวลภาพถ่ายของคณะ ระหว่างวันที่ 24 - 27 ก.ค. 2014
JUL. 24, 2014
JUL. 25, 2014
JUL. 26, 2014
JUL. 27, 2014