เน€เธ�เน�เธ�เธฅเน�เธฒเธกเน�เธฅเธฐเธ—เธตเน�เธ�เธฃเธถเธ�เธฉเธฒเน€เธ”เธดเธ�เธ—เธฒเธ�เธฃเน�เธงเธกเธ�เธฑเธ�เธ�เธ
“เธฐเธ�เธฑเธ”เธ—เธณเธกเธฒเธ•เธ�เธฒเธ�เธ�เธ�.เธ�เธญเธ�เธ�เธฃเธฐเธ—เธฃเธงเธ�เธชเธฒเธ�เธฒเธฃเธ“เธชเธธเธ�เน�เธ�เน
€เธขเธทเธญเธ�เธ�เธ�เธฃเน€เธชเธดเน�เธ�เธซเธขเธฒเธ� เธกเธ“เธ‘เธฅเน€เธซเธฅเธตเธขเธงเธซเธ�เธดเธ� เธ�เธฃเธฐเน€เธ—เธจเธ�เธตเธ�
เน€เธกเธทเน�เธญเธงเธฑเธ�เธ—เธตเน� เน‘เน• เธ�.เธ�. เน’เน•เน•เน‘
TCM LEGALIZATION MEDICAL TRIP TO LIAONING PROVINCE , CHINA. DURING May 15, 2008 AS ADVISOR OF MINISTRY OF PUBLIC
HEALTH DELEGATE.
VIEW > ENCODING > Thai(Windows )
VIEW > ENCODING > Thai(Windows )