เธญเธฒเธ�เธฒเธฃเธขเน�เธญเธตเน�เธ�เธฑเธ� เธ�เธฒเธ�เน�เธฃเธ�เธ�เธขเธฒเธ�เธฒเธฅเน�เธ�เธ—
เธขเน�เธ�เธตเธ�เน�เธซเน�เธ�เน€เธซเธฅเธตเธขเธงเธซเธ�เธดเธ� เน€เธ”เธดเธ�เธ—เธฒเธ�เธกเธฒเธ�เธฃเธธเธ�เน€เธ—เธ�เธฏ  เน
€เธ�เธทเน�เธญเน€เธขเธตเน�เธขเธกเธ”เธนเธ�เธฒเธฃเธ�เธฑเธ”เธ—เธณเธกเธฒเธ•เธ�เธฒเธ�เน�เธ�เธ—เธขเน�เธ�เธตเธ�.
เธ�เธญเธ�เธ�เธฃเธฐเน€เธ—เธจเน�เธ—เธข เน€เธกเธทเน�เธญเธงเธฑเธ�เธ—เธตเน� 23 เธ�.เธ�. 2551
Mr. YIFAN's TCM LEGALIZATION MEDICAL TRIP TO BANGKOK THAILAND DURING May 23, 2008 .