เธฃเน�เธงเธกเน€เธ”เธดเธ�เธ—เธฒเธ�เธ�เธฑเธ�เธ�เธ“เธฐเธ—เน�เธฒเธ�เธญเธ�เธดเธ�เธฒเธฃเธ�เธ”เธตเธ�เธดเธขเธฐเธชเธ�เธฅ.
เธ�เธญเธ�เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเธกเธซเธดเธ”เธฅเน�เธ�เน€เธขเธทเธญเธ�เธ�เธ�เธฃเธ�เธธเธ�เธซเธกเธดเธ� เธกเธ“เธ
‘เธฅเธขเธนเธ�เธ�เธฒเธ� เธ�เธฃเธฐเน€เธ—เธจเธ�เธตเธ� เน€เธกเธทเน�เธญเธงเธฑเธ�เธ—เธตเน� 21 เธกเธด.เธข. 2552
TRIP TO KUNMING CITY, YUNNAN PROVINCE , CHINA. DURING JUN 21, 2009 WITH PRESIDENT OF MAHIDOL UNIVERSITY, CLINICAL
PROF. PIYASAKOL.