เน�เธ”เน�เน€เธ�เธตเธขเธฃเธ•เธดเธฃเธฑเธ�เน€เธ�เธดเธ�เธ�เธฒเธ�เธ—เน�เธฒเธ�เธ—
เธนเธ•เธ�เน�เธงเธ�เธกเธนเน�เน�เธฅเธฐเธ เธฃเธดเธขเธฒเธญเธนเน�เธฎเธธเน�เธขเธ�เธดเธ� เน
€เธ�เน�เธฒเธฃเน�เธงเธกเธ�เธฒเธ�เธ�เธฅเธญเธ�เน€เธ—เธจเธ�เธฒเธฅเธ•เธฃเธธเธฉเธ�เธตเธ� เธ—
เธตเน�เน�เธฃเธ�เน�เธฃเธกเน�เธ�เธ�เธ�เธฅเธตเธฅเน�เธฒ เน€เธกเธทเน�เธญเธงเธฑเธ�เธ—เธตเน� 9 เธ�.เธ�. 2553