เธ�เธธเธ“เธซเธกเธญเธชเธธเธฃเธดเธ�เธ—เธฃเน� เธชเน�เธ�เธ—เธฒเธ�เธดเธ�เธ—เธฃเน� เน€เธ�เน�เธฒเธฃเน�เธงเธกเธ�เธดเธ�เธตเน
€เธ�เธฅเธดเธกเธ�เธฅเธญเธ�เธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเน�เธ�เธ—เธขเน�เธ�เธตเธ�เธซเธนเน€เธ�เน�เธข เน�เธ”
เน�เธฃเธฑเธ�เธ�เธฒเธฃเธ�เธฃเธฑเธ�เธงเธดเธ—เธขเธ�เธฒเธ�เธฐ  เน�เธฅเธฐเน
€เธขเธทเธญเธ�เธชเธณเธ�เธฑเธ�เธ�เธนเน�เธ•เธถเน�เธ� เธฃเธฐเธซเธงเน�เธฒเธ�เธงเธฑเธ�เธ—เธตเน�  21-26 เธ�.เธ�. 2553
Celebration of Hubei TCM University Rename Ceremony,  May 21, 2010. At Wuhan City, Hubei province, The People's Republic of China.