เธ�เธกเธฃเธกเน€เธ�เธ�เธฃเธ�เน�เธณเธซเธ�เธถเน�เธ� เธกเธญเธ�เธ—เธธเธ�เน�เธ�เธฃเธ�เธ�เธฒเธฃเธ�เธฑเธ’
เธ�เธฒเธซเน�เธญเธ�เธชเธกเธธเธ”IT เน�เธฃเธ�เน€เธฃเธตเธขเธ�เน
€เธ�เน�เธ�เธ•เน�เธซเธฅเธธเธขเธชเน�เธจเธถเธ�เธฉเธฒ เธ�เธฑเธ�เธ—เธถเธ�เธ เธฒเธ�เธ�เธดเธ�เธ�เธฃเธฃเธกเน
€เธกเธทเน�เธญเธงเธฑเธ�เธ—เธตเน�3 เธช.เธ�. 2553
PetNamNung Network Donate Fund To ST. LOUIS SUKSA SCHOOL For IT Library Project On Aug. 03, 2010.
เธ�เธฃเธฐเธ�เธฒเธ�เธ�เธกเธฃเธกเน
€เธ�เธ�เธฃเธ�เน�เธณเธซเธ�เธถเน�เธ�เน�เธ�เธ—
เธขเน�เธ�เธตเธ�เธชเธธเธฃเธดเธ�เธ—เธฃเน� เธชเน�เธ�เธ—เธฒเธ�เธดเธ�เธ—เธฃเน�  
เธ�เธฃเน�เธญเธกเธ”เน�เธงเธขเน€เธฅเธ�เธฒเธ�เธธเธ�เธฒเธฃเธ�เธธเธ
“เธงเธดเธฃเธธเธฌเธซเน� เธญเธฃเธธเธ“เธ�เธดเธ�เธด
เน�เธฅเธฐเธฃเธญเธ�เน€เธฅเธ�เธฒเธ�เธธเธ�เธฒเธฃเธ�เธธเธ“เธชเธธเธ�เธฒเธ”เธฒ
เน�เธ�เน�เธ�เธฅเธฒเธ  เธฃเน�เธงเธกเธ�เธฑเธ�เธกเธญเธ�เธ—เธธเธ�10,
000เธ�เธฒเธ—
เน�เธซเน�เธ�เธฑเธ�เธ�เธนเน�เธญเธณเธ�เธงเธขเธ�เธฒเธฃเน�เธฃเธ�เน€เธฃเธตเธขเธ� เน
€เธ�เธญเธฃเน�เน�เธ�เน€เธ�เธตเธข เธฃเธฑเธจเธกเธตเธกเธฒเธฃเธตเธขเน�