เธ—เน�เธฒเธ�เธญเธ�เธดเธ�เธฒเธฃเธ�เธ”เธตเธกเธซเธฒเธงเธดเธ—เธขเธฒเธฅเธฑเธขเน�เธ�เธ—เธขเน�เธ�เธตเธ�เธกเธ“เธ‘เธฅเธซเธนเน
€เธ�เน�เธข เธจเธ�.เธ�เธฒเธขเน�เธ�เธ—เธขเน� เธซเธงเธฑเธ�-เธซเธฑเธง เธ�เธณเธ�เธ“เธฐเธ�เธนเน�เธ�เธฃเธดเธซเธฒเธฃเธกเธฒเน
€เธขเธทเธญเธ�เธ�เธฃเธฐเน€เธ—เธจเน�เธ—เธข เน€เธกเธทเน�เธญเธงเธฑเธ�เธ—เธตเน� 17-22 เธช.เธ�.. 2553
THE PRESIDENT OF HUBEI UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE PROF.DR. WANG-HUA LEAD DELEGATION TO VISIT THAILAND DURING
AUG.17-22,2010