เธ�เธธเธ“เธซเธกเธญเธชเธธเธฃเธดเธ�เธ—เธฃเน�  เธชเน�เธ�เธ—เธฒเธ�เธดเธ�เธ—เธฃเน� เน€เธ”เธดเธ�เธ—เธฒเธ�เน�เธ�เธงเธฑเธ”เน
€เธชเน�เธฒเธซเธฅเธดเธ� เน�เธฅเธฐเธ�เธดเธ�เธดเธ�เธ เธฑเธ“เธ‘เน�เธ�เธ�เธฃเน€เธ�เธดเน�เธ�เน�เธ�เธง เธกเธ“เธ‘เธฅเน
€เธซเธญเธซเธ�เธฒเธ� เธ�เธฃเธฐเน€เธ—เธจเธชเธฒเธ�เธฒเธฃเธ“เธฃเธฑเธ�เธ�เธฃเธฐเธ�เธฒเธ�เธ�เธ�เธตเธ� เน
€เธกเธทเน�เธญเธงเธฑเธ�เธ—เธตเน� 2-3 เธ�.เธข. 2553
TCM Dr.SURIN SONGTANIN VISIT SHAOLIN TEMPLE AND MUSEUM OF HENAN PROVINCE, P.R.CHINA. DURING SEP. 02-03, 2010