คุณหมอสุรินทร์ ส่งทานินทร์ ประธานชมรมแพทย์จีนเพชรน้ำหนึ่ง ส่งเสริมบุตรหลานสมาชิกไปศึกษาแพทย์จีนที่หูเป่ย เมื่อวันที่
08-14 เม.ย.. 2554
TCM Dr.SURIN SONGTANIN SEND THAI STUDENT TO HUBEI UNIVERSITY OF TCM, HUBEI , P.R.CHINA. DURING APR. 08-14, 2011
การเดินทางไปหูเป่ยต้องไปต่อเครื่องบินที่กวางตุ้ง  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯตอนเช้าถึงกวางเจาตอนเที่ยงวัน

คอยเครื่องที่กวางเจา 2 ชม.แล้วต่อเครื่องบินไปอู่ฮั่น ถึงอู่อั่นก็ตอนเย็นแล้ว อยากให้มีไฟท์บินตรงจากกรุงเทพฯ ไปอู่อั่นจริงๆ

The group transfer at BaiYun International Air Port, GuangZhou City. Get some leisure and fullfilled the body. Going forward to WuHan City Air Port soon.
View> Encoding> Thai (Windows)
View> Encoding> Thai (Windows)
Finally the group arrived WuHan Air Port safe and sound.
ในที่สุดคณะเราก็มาถึงอู่ฮั่นอย่างสวัสดิภาพ แต่ฟ้าก็มืดแล้ว