เธ�เธธเธ“เธซเธกเธญเธชเธธเธฃเธดเธ�เธ—เธฃเน� เธชเน�เธ�เธ—เธฒเธ�เธดเธ�เธ—เธฃเน� เน€เธ”เธดเธ�เธ—
เธฒเธ�เน�เธ�เธฃเน�เธงเธกเธ�เธฃเธฐเธ�เธธเธกเธงเธดเธ�เธฒเธ�เธฒเธฃเธฃเธฐเธ”เธฑเธ�เน�เธฅเธ�  เน
€เธฃเธทเน�เธญเธ�เธฃเธฐเธ�เธ�เธ�เธฒเธฃเน€เธ�เธฒเธ�เธฒเธ�เน�เธ�เธฃเน�เธฒเธ�เธ�เธฒเธข เธ•เน�เธญเธกเน�เธฃเน�เธ—เน�เธญ
เน�เธฅเธฐเน€เธ�เธฒเธซเธงเธฒเธ�  เธ—เธตเน�เธ�เธ�เธฃเธ�เธฑเธ�เธ�เธดเน�เธ� เธงเธฑเธ�เธ—เธตเน� 15-17 เธกเธด.เธข. 2555
TCM Dr. Surin Songtanin attend World Congress on Endobolism ( WCE2012) and Diabetes (WCD2012) at Beijing on Jun.15-17,2012
View> Encoding> Thai (Windows)
View> Encoding> Thai (Windows)
View> Encoding> Thai (Windows)
View> Encoding> Thai (Windows)